SKŁAD ZARZĄDU

imię nazwisko funkcja
Lech Krakowiak Prezes
Sebastian Adamski V-ce Prezes
Tomasz Osmulski Sekretarz Zarządu
Jarosław Maćczak członek Prezydium
Rafał Borkowski członek Zarządu
Jacek Kowalczyk członek Zarządu
Krzysztof Mitera członek Zarządu

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

imię nazwisko funkcja
Dominik Gralka przewodniczący
Zdzisław Słowiński członek komisji
Joanna Wielińska członek komisji

 

KDŁ GROUP SP. Z O.O. Biuro Rachunkowe Łódź