Edward Bielawski
Ksawery Fuks
Stanisław Garlicki
Bernard Goszczyński
Aleksander Grzybowski
Edmund Kowalski
Czesław Lis
Aleksander Norbert
Jan Orszanowski
Jan Osiński
Mateusz Radłowski
 Leopold Rakowiecki
Stanisław Wachowski
Józef Wall
Stanisław Waszkowski
Feliks Zieliński

KDŁ GROUP SP. Z O.O. Biuro Rachunkowe Łódź